Karadağ’ın Avrupa Birliği üyeliği ne aşamada?

tarafından
89
Karadağ’ın Avrupa Birliği üyeliği ne aşamada?

Karadağ Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine 2012 yılında başladı ve o yıldan bugüne kadar bir çok gelişme kaydetti ve Avrupa Birliği yetkilileri ile yeni adımlar atarak üyeliğe hızlı adımlarla ilerlemeye devam etti.

Karadağ’ın Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili geldiği son aşama Avrupa Komisyonunun 06.10.2020 tarihinde yayınladığı raporda şöyle özetlenmiştir;

Karadağ ile AB arasındaki üyelik müzakereleri 2012’de başladı ve bugüne dek açılan 33 fasıldan üçü geçici olarak kapanmıştır. Hukukun üstünlüğüne dair ilerleme, müzakerelerin genel ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Karadağ yetkilileri, Avrupa entegrasyonunu sürekli olarak ülkenin önceliği olarak belirtmişlerdir.

COVID-19 salgını Batı Balkanlar’ı ekonomik ve toplumsal olarak etkilemiş, bölge genelinde GSYİH’de düşüşe ve iş kayıplarına yol açmıştır. AB, pandemiden etkilenmesine rağmen, bölgeye sağlık krizi ve sonrasındaki ihtiyaçlar için 3,3 milyar Euro’dan fazla finansal destek sağlamış ve Batı Balkanları birçok AB mekanizmasına dahil etmiştir. AB, pandemi ile mücadele kapsamında alınan acil önlemlerin demokratik standartları ve hukukun üstünlüğünü koruyacak şekilde orantılı ve sınırlı olması gerektiğini vurgulamıştır.